કિંમત પાણીની નથી તરસની છે કિંમત મૃત્યુ ની નથી શ્વાસની છે સંબંધ તો ઘણા છે જીવન માં પણ કિંમત સંબંધ ની નથી તેના પર મુકેલા વિશ્વાસ ની છે

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કિંમત પાણીની નથી તરસની છે
કિંમત મૃત્યુ ની નથી શ્વાસની છે

સંબંધ તો ઘણા છે જીવન માં પણ કિંમત સંબંધ ની નથી તેના પર મુકેલા વિશ્વાસ ની છે

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કિંમત પાણીની નથી તરસની છે કિંમત મૃત્યુ ની નથી શ્વાસની છે સંબંધ તો ઘણા છે જીવન માં પણ કિંમત સંબંધ ની નથી તેના પર મુકેલા વિશ્વાસ ની છે #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0