કિનારો ના મળે તો કંઈ નહીં, બીજાને ડૂબાડી તરવું નથી મારે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કિનારો ના મળે તો કંઈ નહીં, બીજાને ડૂબાડી તરવું નથી મારે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કિનારો ના મળે તો કંઈ નહીં, બીજાને ડૂબાડી તરવું નથી મારે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0