કાંકરેજ ના પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વ. ધારસિંહભાઇ ખાનપુરા ના બેસણામાં હાજર રહી એમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી...

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કાંકરેજ ના પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વ. ધારસિંહભાઇ ખાનપુરા ના બેસણામાં હાજર રહી એમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કાંકરેજ ના પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વ. ધારસિંહભાઇ ખાનપુરા ના બેસણામાં હાજર રહી એમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0