દરેક વાતનો અંત સુંદર જ હોય છે, જો સુંદર ન હોય તો એ અંત નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દરેક વાતનો અંત સુંદર જ હોય છે, જો સુંદર ન હોય તો એ અંત નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દરેક વાતનો અંત સુંદર જ હોય છે, જો સુંદર ન હોય તો એ અંત નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0