સમગ્ર ભારતનું ઉત્તમ દિશાસૂચન કરી, શ્રેષ્ઠ તેમજ વિકાસશીલ રાષ્ટ્રનો પાયો નાખનાર પરમ આદરણીય સ્વ.અટલ બિહારી વાજપેયીજીને જન્મદિવસ પર ચરણોમાં વંદન અને ભાવપૂર્વક નમન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, Christmas, MerryChristmas, Christmas2018, Celebration

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, Christmas, MerryChristmas, Christmas2018, Celebration

સમગ્ર ભારતનું ઉત્તમ દિશાસૂચન કરી, શ્રેષ્ઠ તેમજ વિકાસશીલ રાષ્ટ્રનો પાયો નાખનાર પરમ આદરણીય સ્વ.અટલ બિહારી વાજપેયીજીને જન્મદિવસ પર ચરણોમાં વંદન અને ભાવપૂર્વક નમન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #Christmas #MerryChristmas #Christmas2018 #Celebration

સમગ્ર ભારતનું ઉત્તમ દિશાસૂચન કરી, શ્રેષ્ઠ તેમજ વિકાસશીલ રાષ્ટ્રનો પાયો નાખનાર પરમ આદરણીય સ્વ.અટલ બિહારી વાજપેયીજીને જન્મદિવસ પર ચરણોમાં વંદન અને ભાવપૂર્વક નમન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #Christmas #MerryChristmas #Christmas2018 #Celebration

Let's Connect

sm2p0