એક સારા ચરિત્રનું નિર્માણ હંમેશા હજારો ઠોકરો ખાધા પછી જ થાય છે. સ્વામી વિવેકાનંદ

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, NationalYouthDay, SwamiVivekananda, YouthDay, SwamiVivekanandaJayanti

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, NationalYouthDay, SwamiVivekananda, YouthDay, SwamiVivekanandaJayanti

એક સારા ચરિત્રનું નિર્માણ હંમેશા હજારો ઠોકરો ખાધા પછી જ થાય છે.

સ્વામી વિવેકાનંદ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti

એક સારા ચરિત્રનું નિર્માણ હંમેશા હજારો ઠોકરો ખાધા પછી જ થાય છે. સ્વામી વિવેકાનંદ #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti

Let's Connect

sm2p0