આમને રોડના ખાડા વિશે પહેલેથી ખબર હતી! Rahul Gandhi

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આમને રોડના ખાડા વિશે પહેલેથી ખબર હતી!

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat Rahul Gandhi

આમને રોડના ખાડા વિશે પહેલેથી ખબર હતી! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat Rahul Gandhi

Let's Connect

sm2p0