કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીનું હારિજમાં હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરીએ છીએ. Rahul Gandhi

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીનું
હારિજમાં હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરીએ છીએ.

Rahul Gandhi #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી રાહુલ ગાંધીનું હારિજમાં હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરીએ છીએ. Rahul Gandhi #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0