ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વકાર શ્રી રાહુલ ગાંધીને તેમના જન્મદિવસ પર ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

RahulGandhi, HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RahulGandhi, HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વકાર શ્રી રાહુલ ગાંધીને તેમના જન્મદિવસ પર ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.

#RahulGandhi #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વકાર શ્રી રાહુલ ગાંધીને તેમના જન્મદિવસ પર ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ. #RahulGandhi #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0