આપણા સૌના પ્રેરણાસ્ત્રોત,યુવાનોના આર્દશ,દેશની જનતા માટે હરહંમેશ ચિંતીત અને કાર્યરત એવા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ આદરણીય ને જન્મદિવસ ની શુભકામનાઓ...

શ્રીરાહુલગાંધીજી, RahulGandhi, HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  શ્રીરાહુલગાંધીજી, RahulGandhi, HappyBirthday, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણા સૌના પ્રેરણાસ્ત્રોત,યુવાનોના આર્દશ,દેશની જનતા માટે હરહંમેશ ચિંતીત અને કાર્યરત એવા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ આદરણીય #શ્રીરાહુલગાંધીજી ને જન્મદિવસ ની શુભકામનાઓ...

#RahulGandhi #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણા સૌના પ્રેરણાસ્ત્રોત,યુવાનોના આર્દશ,દેશની જનતા માટે હરહંમેશ ચિંતીત અને કાર્યરત એવા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ આદરણીય #શ્રીરાહુલગાંધીજી ને જન્મદિવસ ની શુભકામનાઓ... #RahulGandhi #HappyBirthday #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0