હંમેશા નેકીની રાહ બતાવનાર એવા ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદની પુણ્યતિથિ પર તેમને ભાવપૂર્વક નમન.

RajendraPrasad, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RajendraPrasad, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હંમેશા નેકીની રાહ બતાવનાર એવા ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદની પુણ્યતિથિ પર તેમને ભાવપૂર્વક નમન.

#RajendraPrasad #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હંમેશા નેકીની રાહ બતાવનાર એવા ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદની પુણ્યતિથિ પર તેમને ભાવપૂર્વક નમન. #RajendraPrasad #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0