ભારત રત્ન, પદ્મ વિભૂષણ, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ, પૂર્વ નાણામંત્રી, પૂર્વ સંરક્ષણ પ્રધાન શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ.

RIP, RIPPranabMukherjee, FormarPresident, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RIP, RIPPranabMukherjee, FormarPresident, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારત રત્ન, પદ્મ વિભૂષણ, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ, પૂર્વ નાણામંત્રી, પૂર્વ સંરક્ષણ પ્રધાન શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ.

#RIP #RIPPranabMukherjee #FormarPresident #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારત રત્ન, પદ્મ વિભૂષણ, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ, પૂર્વ નાણામંત્રી, પૂર્વ સંરક્ષણ પ્રધાન શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ. #RIP #RIPPranabMukherjee #FormarPresident #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0