સુરતમાં સરથાણામાં ટયૂશન કલાસમાં લાગેલી આગની દૂર્ઘટનામાં દેવ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની સદ્દગતની આત્માને શાંતિ મળે તથા પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ મળે એવી પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરને પ્રાર્થના.

RIP, SuratFireTragedy, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RIP, SuratFireTragedy, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સુરતમાં સરથાણામાં ટયૂશન કલાસમાં લાગેલી આગની દૂર્ઘટનામાં દેવ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની સદ્દગતની આત્માને શાંતિ મળે તથા પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ મળે એવી પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરને પ્રાર્થના.

#RIP #SuratFireTragedy #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સુરતમાં સરથાણામાં ટયૂશન કલાસમાં લાગેલી આગની દૂર્ઘટનામાં દેવ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની સદ્દગતની આત્માને શાંતિ મળે તથા પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ મળે એવી પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરને પ્રાર્થના. #RIP #SuratFireTragedy #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0