પુલવામા માં થયેલ આતંકી હુમલામાં શહીદ થયેલ આપણાં શહીદ ભાઈઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ

RIPBraveHearts, PulwamaAttack, CRPFJawans, PulwamaTerrorAttack, CRPF, BlackDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RIPBraveHearts, PulwamaAttack, CRPFJawans, PulwamaTerrorAttack, CRPF, BlackDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પુલવામા માં થયેલ આતંકી હુમલામાં શહીદ થયેલ આપણાં શહીદ ભાઈઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ

#RIPBraveHearts #PulwamaAttack #CRPFJawans #PulwamaTerrorAttack #CRPF #BlackDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પુલવામા માં થયેલ આતંકી હુમલામાં શહીદ થયેલ આપણાં શહીદ ભાઈઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ #RIPBraveHearts #PulwamaAttack #CRPFJawans #PulwamaTerrorAttack #CRPF #BlackDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0