મનોહર પર્રિકરજીના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારી પ્રાર્થના તેમના પરિવાર સાથે છે. ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે એવી પ્રાર્થના.

RIPManoharParrikar, ManoharParrikar, RIPParrikar, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RIPManoharParrikar, ManoharParrikar, RIPParrikar, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મનોહર પર્રિકરજીના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારી પ્રાર્થના તેમના પરિવાર સાથે છે. ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે એવી પ્રાર્થના.

#RIPManoharParrikar #ManoharParrikar #RIPParrikar #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મનોહર પર્રિકરજીના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારી પ્રાર્થના તેમના પરિવાર સાથે છે. ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે એવી પ્રાર્થના. #RIPManoharParrikar #ManoharParrikar #RIPParrikar #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0