દેશના કોઈ પણ વ્યક્તિને પડકારજનક પરિસ્થિતિમાં ઉણી આંચ પણ ન આવવા દેનાર પૂર્વ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજજીનું આકસ્મિક મૃત્યુ ઘણું જ દુઃખદ છે. ઈશ્વર સદ્દગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને કપરી ક્ષણમાં હિંમત આપે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના.

RIPSushmaSwaraj, RIPSushmaJi, IronLady, SushmaSwarajji, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RIPSushmaSwaraj, RIPSushmaJi, IronLady, SushmaSwarajji, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશના કોઈ પણ વ્યક્તિને પડકારજનક પરિસ્થિતિમાં ઉણી આંચ પણ ન આવવા દેનાર પૂર્વ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજજીનું આકસ્મિક મૃત્યુ ઘણું જ દુઃખદ છે. ઈશ્વર સદ્દગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને કપરી ક્ષણમાં હિંમત આપે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના.

#RIPSushmaSwaraj #RIPSushmaJi #IronLady #SushmaSwarajji #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશના કોઈ પણ વ્યક્તિને પડકારજનક પરિસ્થિતિમાં ઉણી આંચ પણ ન આવવા દેનાર પૂર્વ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજજીનું આકસ્મિક મૃત્યુ ઘણું જ દુઃખદ છે. ઈશ્વર સદ્દગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને કપરી ક્ષણમાં હિંમત આપે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના. #RIPSushmaSwaraj #RIPSushmaJi #IronLady #SushmaSwarajji #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0