ટેલીકોમ, ટેક્નોલોજી અને કોમ્યુનિકેશન ક્રાંતિના સર્જનહાર અને આધુનિક ભારતના પ્રણેતા એવા ભારતરત્ન અને ભારતના પૂર્વ પ્રધાન મંત્રી સ્વ.રાજીવ ગાંધીની જન્મ જ્યંતી પર શત શત નમન.

SadbhavanaDiwas, Sadbhavana, RememberingRajivGandhiJi, RajivGandhiJi, FormerPM, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  SadbhavanaDiwas, Sadbhavana, RememberingRajivGandhiJi, RajivGandhiJi, FormerPM, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ટેલીકોમ, ટેક્નોલોજી અને કોમ્યુનિકેશન ક્રાંતિના સર્જનહાર અને આધુનિક ભારતના પ્રણેતા એવા ભારતરત્ન અને ભારતના પૂર્વ પ્રધાન મંત્રી સ્વ.રાજીવ ગાંધીની જન્મ જ્યંતી પર શત શત નમન.

#SadbhavanaDiwas #Sadbhavana #RememberingRajivGandhiJi #RajivGandhiJi #FormerPM #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ટેલીકોમ, ટેક્નોલોજી અને કોમ્યુનિકેશન ક્રાંતિના સર્જનહાર અને આધુનિક ભારતના પ્રણેતા એવા ભારતરત્ન અને ભારતના પૂર્વ પ્રધાન મંત્રી સ્વ.રાજીવ ગાંધીની જન્મ જ્યંતી પર શત શત નમન. #SadbhavanaDiwas #Sadbhavana #RememberingRajivGandhiJi #RajivGandhiJi #FormerPM #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0