આખાય વિશ્વમાં રાજ-રજવાડાઓનું વિલીનીકરણ કરી એકતાનું ઉદાહરણ સ્થાપિત કરનાર અને ભારતને એક સંપૂર્ણ રાષ્ટ્ર બનાવનાર એવા પરમ આદરણીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને ભાવપૂર્વક નમન.

SardarVallabhbhaiPatel, SardarPatelJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  SardarVallabhbhaiPatel, SardarPatelJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આખાય વિશ્વમાં રાજ-રજવાડાઓનું વિલીનીકરણ કરી એકતાનું ઉદાહરણ સ્થાપિત કરનાર અને ભારતને એક સંપૂર્ણ રાષ્ટ્ર બનાવનાર એવા પરમ આદરણીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને ભાવપૂર્વક નમન.

#SardarVallabhbhaiPatel #SardarPatelJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આખાય વિશ્વમાં રાજ-રજવાડાઓનું વિલીનીકરણ કરી એકતાનું ઉદાહરણ સ્થાપિત કરનાર અને ભારતને એક સંપૂર્ણ રાષ્ટ્ર બનાવનાર એવા પરમ આદરણીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને ભાવપૂર્વક નમન. #SardarVallabhbhaiPatel #SardarPatelJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0