પવિત્ર શ્રાવણ માસના વદ સાતમના એટલે કે શીતળા સાતમના પવિત્ર પર્વની સર્વે સ્નેહીઓને શુભકામના

SavanFestival, SitalaSatam, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  SavanFestival, SitalaSatam, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પવિત્ર શ્રાવણ માસના વદ સાતમના એટલે કે શીતળા સાતમના પવિત્ર પર્વની સર્વે સ્નેહીઓને શુભકામના

#SavanFestival #SitalaSatam #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પવિત્ર શ્રાવણ માસના વદ સાતમના એટલે કે શીતળા સાતમના પવિત્ર પર્વની સર્વે સ્નેહીઓને શુભકામના #SavanFestival #SitalaSatam #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0