થશે પાછળથી તમને, ઘણો પસ્તાવો જો તમે ધુમ્રપાન કરવાનું નહિ અટકાવો

SayNoToTobacco, WorldNoTobaccoDay, NoTobaccoDay, NoSmoking, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  SayNoToTobacco, WorldNoTobaccoDay, NoTobaccoDay, NoSmoking, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

થશે પાછળથી તમને, ઘણો પસ્તાવો
જો તમે ધુમ્રપાન કરવાનું નહિ અટકાવો

#SayNoToTobacco #WorldNoTobaccoDay #NoTobaccoDay #NoSmoking #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

થશે પાછળથી તમને, ઘણો પસ્તાવો જો તમે ધુમ્રપાન કરવાનું નહિ અટકાવો #SayNoToTobacco #WorldNoTobaccoDay #NoTobaccoDay #NoSmoking #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0