સમગ્ર ભારત માટે વીરતાનું ઉદાહરણ બનનાર તેમજ મરાઠા સત્તાને વધુ બળવાન બનાવી શક્તિ પ્રદાન કરનાર વીર યોદ્ધા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને જન્મજયંતિ પર વંદન અને ચરણોમાં નમન.

ShivajiJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ShivajiJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમગ્ર ભારત માટે વીરતાનું ઉદાહરણ બનનાર તેમજ મરાઠા સત્તાને વધુ બળવાન બનાવી શક્તિ પ્રદાન કરનાર વીર યોદ્ધા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને જન્મજયંતિ પર વંદન અને ચરણોમાં નમન.

#ShivajiJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમગ્ર ભારત માટે વીરતાનું ઉદાહરણ બનનાર તેમજ મરાઠા સત્તાને વધુ બળવાન બનાવી શક્તિ પ્રદાન કરનાર વીર યોદ્ધા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને જન્મજયંતિ પર વંદન અને ચરણોમાં નમન. #ShivajiJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0