શિવનો મહિમા અપરંપાર, શિવ કરે સહુનો ઉદ્ધાર મનોકામના પૂર્ણ કરે એ આપીને સુખમય સંસાર ભગવાન શિવ આપના પરિવારને શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આપે તેવી હાર્દિક શુભકામના.

Shivratri, Shivratri2019, LordShiva, MahaShivratri2019, HarHarMahadev, महाशिवरात्रि, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Shivratri, Shivratri2019, LordShiva, MahaShivratri2019, HarHarMahadev, महाशिवरात्रि, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શિવનો મહિમા અપરંપાર, શિવ કરે સહુનો ઉદ્ધાર
મનોકામના પૂર્ણ કરે એ આપીને સુખમય સંસાર

ભગવાન શિવ આપના પરિવારને શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આપે તેવી હાર્દિક શુભકામના.

#Shivratri #Shivratri2019 #LordShiva #MahaShivratri2019 #HarHarMahadev #महाशिवरात्रि #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શિવનો મહિમા અપરંપાર, શિવ કરે સહુનો ઉદ્ધાર મનોકામના પૂર્ણ કરે એ આપીને સુખમય સંસાર ભગવાન શિવ આપના પરિવારને શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આપે તેવી હાર્દિક શુભકામના. #Shivratri #Shivratri2019 #LordShiva #MahaShivratri2019 #HarHarMahadev #महाशिवरात्रि #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0