મસ્તક જુકાવી શિવને આરાધના સહુ કોઈ કરે ભક્તના એ ભોળા શિવ સઘળા દુઃખો દૂર કરે ભગવાન શિવ આપના પરિવારને દીર્ઘાયુષ્ય અને નિરામય સ્વાસ્થ્ય આપે તેવી શુભકામના.

Shivratri, Shivratri2020, LordShiva, Shiva, MahaShivratri2020, HarHarMahadev, महाशिवरात्रि, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Shivratri, Shivratri2020, LordShiva, Shiva, MahaShivratri2020, HarHarMahadev, महाशिवरात्रि, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મસ્તક જુકાવી શિવને આરાધના સહુ કોઈ કરે
ભક્તના એ ભોળા શિવ સઘળા દુઃખો દૂર કરે
ભગવાન શિવ આપના પરિવારને દીર્ઘાયુષ્ય અને નિરામય સ્વાસ્થ્ય આપે તેવી શુભકામના.

#Shivratri #Shivratri2020 #LordShiva #Shiva #MahaShivratri2020 #HarHarMahadev #महाशिवरात्रि #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મસ્તક જુકાવી શિવને આરાધના સહુ કોઈ કરે ભક્તના એ ભોળા શિવ સઘળા દુઃખો દૂર કરે ભગવાન શિવ આપના પરિવારને દીર્ઘાયુષ્ય અને નિરામય સ્વાસ્થ્ય આપે તેવી શુભકામના. #Shivratri #Shivratri2020 #LordShiva #Shiva #MahaShivratri2020 #HarHarMahadev #महाशिवरात्रि #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0