અધિકારો અને કર્તવ્યોની સાચી સમજ આપનાર માનનીય પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીને જન્મજયંતી નિમિત્તે શત્ શત્ નમન તથા વંદન.

ShreematiIndiraGandhiji, BirthAnniversary, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ShreematiIndiraGandhiji, BirthAnniversary, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અધિકારો અને કર્તવ્યોની સાચી સમજ આપનાર માનનીય પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીને જન્મજયંતી નિમિત્તે શત્ શત્ નમન તથા વંદન.

#ShreematiIndiraGandhiji #BirthAnniversary #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અધિકારો અને કર્તવ્યોની સાચી સમજ આપનાર માનનીય પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીને જન્મજયંતી નિમિત્તે શત્ શત્ નમન તથા વંદન. #ShreematiIndiraGandhiji #BirthAnniversary #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0