સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમનું પાલન કરીએ અને સમાજને મદદ રૂપ થઇએ.

SocialDistance, COVID19, MaskUp, WashHands, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  SocialDistance, COVID19, MaskUp, WashHands, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમનું પાલન કરીએ અને સમાજને મદદ રૂપ થઇએ.

#SocialDistance #COVID19 #MaskUp #WashHands #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમનું પાલન કરીએ અને સમાજને મદદ રૂપ થઇએ. #SocialDistance #COVID19 #MaskUp #WashHands #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0