ખરેખર કેટલી સુંદર વાત છે! Source: internet

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખરેખર કેટલી સુંદર વાત છે!

Source: internet

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખરેખર કેટલી સુંદર વાત છે! Source: internet #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0