ખરેખર કેટલી સુંદર વાત છે! (source Internet)

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખરેખર કેટલી સુંદર વાત છે!

(source Internet)

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખરેખર કેટલી સુંદર વાત છે! (source Internet) #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0