હંમેશા આમ જ આપનો સાથ અને સહકાર મને મળતો રહે એવી અપેક્ષા સાથે આભાર

ThankYou, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ThankYou, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હંમેશા આમ જ આપનો સાથ અને સહકાર મને મળતો રહે એવી અપેક્ષા સાથે આભાર

#ThankYou #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હંમેશા આમ જ આપનો સાથ અને સહકાર મને મળતો રહે એવી અપેક્ષા સાથે આભાર #ThankYou #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0