રાધનપુરની જનતાએ મારામાં વિશ્વાસ રાખી પોતાનો કિંમતી મત મને આપીને વિજયી બનાવ્યો આ બદલ ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરું છું.

ThankYou, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ThankYou, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાધનપુરની જનતાએ મારામાં વિશ્વાસ રાખી પોતાનો કિંમતી મત મને આપીને વિજયી બનાવ્યો આ બદલ ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરું છું.

#ThankYou #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુરની જનતાએ મારામાં વિશ્વાસ રાખી પોતાનો કિંમતી મત મને આપીને વિજયી બનાવ્યો આ બદલ ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. #ThankYou #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0