મા સરસ્વતી અને મા લક્ષ્મીજી આપ સૌના ઘર, પરિવાર અને સદાય વાસ કરે, આપ સદાય ખુશ રહો તેવી અભ્યર્થના.

VaghBaras2020, VaghBaras, IndianFestivals, DiwaliIsHere, Celebration, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  VaghBaras2020, VaghBaras, IndianFestivals, DiwaliIsHere, Celebration, FestiveSeason, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મા સરસ્વતી અને મા લક્ષ્મીજી આપ સૌના ઘર, પરિવાર અને સદાય વાસ કરે,
આપ સદાય ખુશ રહો તેવી અભ્યર્થના.

#VaghBaras2020 #VaghBaras #IndianFestivals #DiwaliIsHere #Celebration #FestiveSeason #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મા સરસ્વતી અને મા લક્ષ્મીજી આપ સૌના ઘર, પરિવાર અને સદાય વાસ કરે, આપ સદાય ખુશ રહો તેવી અભ્યર્થના. #VaghBaras2020 #VaghBaras #IndianFestivals #DiwaliIsHere #Celebration #FestiveSeason #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0