માતૃભૂમિની સેવા હેતુ સદાય તત્પર રહેનાર અને સ્વતંત્ર ભારતના સપનાને ઉડાન આપનાર તેજસ્વી વ્યક્તિ એવા વિનાયક દામોદર સાવરકરને તેમની જયંતિ પર શત શત વંદન

VeerSavarkarJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  VeerSavarkarJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માતૃભૂમિની સેવા હેતુ સદાય તત્પર રહેનાર અને સ્વતંત્ર ભારતના સપનાને ઉડાન આપનાર તેજસ્વી વ્યક્તિ એવા વિનાયક દામોદર સાવરકરને તેમની જયંતિ પર શત શત વંદન

#VeerSavarkarJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માતૃભૂમિની સેવા હેતુ સદાય તત્પર રહેનાર અને સ્વતંત્ર ભારતના સપનાને ઉડાન આપનાર તેજસ્વી વ્યક્તિ એવા વિનાયક દામોદર સાવરકરને તેમની જયંતિ પર શત શત વંદન #VeerSavarkarJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0