દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી ખુબ વીરતા અને બહાદુરીથી લડનાર તથા દુશ્મન દેશને પાછીપાની કરવા પર મજબુર કરનાર તમામ જવાનોને શુભેચ્છા તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને વંદન.

VijayDiwas, VijayDiwas2019, Salute, Brave, IndianArmy, Jaihind, 16december1971, 1971War, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  VijayDiwas, VijayDiwas2019, Salute, Brave, IndianArmy, Jaihind, 16december1971, 1971War, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી ખુબ વીરતા અને બહાદુરીથી લડનાર તથા દુશ્મન દેશને પાછીપાની કરવા પર મજબુર કરનાર તમામ જવાનોને શુભેચ્છા તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને વંદન.

#VijayDiwas #VijayDiwas2019 #Salute #Brave #IndianArmy #Jaihind #16december1971 #1971War #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી ખુબ વીરતા અને બહાદુરીથી લડનાર તથા દુશ્મન દેશને પાછીપાની કરવા પર મજબુર કરનાર તમામ જવાનોને શુભેચ્છા તથા વીરગતિ પામનાર જવાનોને વંદન. #VijayDiwas #VijayDiwas2019 #Salute #Brave #IndianArmy #Jaihind #16december1971 #1971War #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0