દેશમાં ચૂંટણીનો માહોલ શરુ થઇ ચુક્યો છે ત્યારે સાચા નેતાને પસંદ કરવો અત્યંત જરૂરી છે ત્યારે રાહુલજી ને અને તેમના વચનોને અચૂક અનુસરો અને કોંગ્રેસને જ વોટ આપો.

VoteKar, InidaElections2019, Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  VoteKar, InidaElections2019, Election2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશમાં ચૂંટણીનો માહોલ શરુ થઇ ચુક્યો છે ત્યારે સાચા નેતાને પસંદ કરવો અત્યંત જરૂરી છે ત્યારે રાહુલજી ને અને તેમના વચનોને અચૂક અનુસરો અને કોંગ્રેસને જ વોટ આપો.

#VoteKar #InidaElections2019 #Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશમાં ચૂંટણીનો માહોલ શરુ થઇ ચુક્યો છે ત્યારે સાચા નેતાને પસંદ કરવો અત્યંત જરૂરી છે ત્યારે રાહુલજી ને અને તેમના વચનોને અચૂક અનુસરો અને કોંગ્રેસને જ વોટ આપો. #VoteKar #InidaElections2019 #Election2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0