વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનના સફળ આગમન પર ખુબ આનંદ. તેમની આવી બહાદુરી પર દેશ ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. તેઓ જલ્દી સ્વસ્થતા મેળવે અને આવનારા દિવસોમાં ઈચ્છીત પ્રગતિ કરે એવી શુભભાવના.

WelcomeHomeAbhinandan, WelcomeBackAbhinandan, AbhinandanVarthaman, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WelcomeHomeAbhinandan, WelcomeBackAbhinandan, AbhinandanVarthaman, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનના સફળ આગમન પર ખુબ આનંદ. તેમની આવી બહાદુરી પર દેશ ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. તેઓ જલ્દી સ્વસ્થતા મેળવે અને આવનારા દિવસોમાં ઈચ્છીત પ્રગતિ કરે એવી શુભભાવના.

#WelcomeHomeAbhinandan #WelcomeBackAbhinandan #AbhinandanVarthaman #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનના સફળ આગમન પર ખુબ આનંદ. તેમની આવી બહાદુરી પર દેશ ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. તેઓ જલ્દી સ્વસ્થતા મેળવે અને આવનારા દિવસોમાં ઈચ્છીત પ્રગતિ કરે એવી શુભભાવના. #WelcomeHomeAbhinandan #WelcomeBackAbhinandan #AbhinandanVarthaman #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0