આપણું રક્તદાન એ બીજા કોઈના જીવન માટે વરદાન બની જાય છે.

WorldBloodDonorDay, WorldBloodDonorDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldBloodDonorDay, WorldBloodDonorDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણું રક્તદાન એ બીજા કોઈના જીવન માટે વરદાન બની જાય છે.

#WorldBloodDonorDay #WorldBloodDonorDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણું રક્તદાન એ બીજા કોઈના જીવન માટે વરદાન બની જાય છે. #WorldBloodDonorDay #WorldBloodDonorDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0