વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ પર ઈશ્વર આપનું સ્વાસ્થ્ય જાળવે તેવી હાર્દિક શુભકામના.

WorldHealthDay, GoodHealth, HealthDay, HealthIsWealth, HealthForAll, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldHealthDay, GoodHealth, HealthDay, HealthIsWealth, HealthForAll, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ પર ઈશ્વર આપનું સ્વાસ્થ્ય જાળવે તેવી હાર્દિક શુભકામના.

#WorldHealthDay #GoodHealth #HealthDay #HealthIsWealth #HealthForAll #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ પર ઈશ્વર આપનું સ્વાસ્થ્ય જાળવે તેવી હાર્દિક શુભકામના. #WorldHealthDay #GoodHealth #HealthDay #HealthIsWealth #HealthForAll #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0