વિશ્વ જળ દિવસ પર સહુને ભાવપૂર્વકનો અનુરોધ છે કે આજથી જ આપણે વધુ પડતા પાણીનો નહિ પરંતુ જરૂર પૂરતા પાણીનો જ ઉપયોગ કરીયે.

WorldWaterDay, SaveWater, WaterDay, WaterIsLife, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldWaterDay, SaveWater, WaterDay, WaterIsLife, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિશ્વ જળ દિવસ પર સહુને ભાવપૂર્વકનો અનુરોધ છે કે આજથી જ આપણે વધુ પડતા પાણીનો નહિ પરંતુ જરૂર પૂરતા પાણીનો જ ઉપયોગ કરીયે.

#WorldWaterDay #SaveWater #WaterDay #WaterIsLife #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિશ્વ જળ દિવસ પર સહુને ભાવપૂર્વકનો અનુરોધ છે કે આજથી જ આપણે વધુ પડતા પાણીનો નહિ પરંતુ જરૂર પૂરતા પાણીનો જ ઉપયોગ કરીયે. #WorldWaterDay #SaveWater #WaterDay #WaterIsLife #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0