પાણીનો થતો વ્યય ચાલો અટકાવીએ આવનાર પેઢી માટે સહુ પાણી બચાવીએ

WorldWaterDay, WaterDay, SaveWater, WaterDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldWaterDay, WaterDay, SaveWater, WaterDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પાણીનો થતો વ્યય ચાલો અટકાવીએ
આવનાર પેઢી માટે સહુ પાણી બચાવીએ

#WorldWaterDay #WaterDay #SaveWater #WaterDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પાણીનો થતો વ્યય ચાલો અટકાવીએ આવનાર પેઢી માટે સહુ પાણી બચાવીએ #WorldWaterDay #WaterDay #SaveWater #WaterDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0