સ્વાસ્થ્ય સારુ ને દીર્ઘાયુષ્ય એ જ સાચું ધન ટકાવવા બંનેને કરો તમે નિયમિત યોગાસન

YogaDay, YogaDay2018, InternationalYogaDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  YogaDay, YogaDay2018, InternationalYogaDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વાસ્થ્ય સારુ ને દીર્ઘાયુષ્ય એ જ સાચું ધન
ટકાવવા બંનેને કરો તમે નિયમિત યોગાસન

#YogaDay #YogaDay2018 #InternationalYogaDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વાસ્થ્ય સારુ ને દીર્ઘાયુષ્ય એ જ સાચું ધન ટકાવવા બંનેને કરો તમે નિયમિત યોગાસન #YogaDay #YogaDay2018 #InternationalYogaDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0